Privacy statement

Privacy is zeer belangrijk, ik respecteer de privacy van bezoekers van deze site.

De open interactieve enquêtes tijdens seminars en workshops zijn volledig anoniem. Er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd, geregistreerd, gedeeld en of opgeslagen. De resultaten blijven tot maximaal 5 dagen na afloop van de bijeenkomst online.

Ten behoeve van enquêtes waarbij een persoonlijke login is vereist worden door de opdrachtgever inlogcodes of namen en/of e-mailadressen verstrekt.
Uitsluitend de voor de juiste werking van de betreffende enquête noodzakelijke gegevens worden gebruikt.
De inlognamen hoeven niet overeen te komen met werkelijke (bestaande) namen. De gehanteerde e-mailadressen zijn in het algemeen die van de werkgever of geanonimiseerd.
De noodzakelijke gegevens (inlogcodes/namen en/of e-mailadressen) worden 3-5 dagen voor aanvang van de enquête ingevoerd en tot maximaal 5 dagen na afloop bewaard.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de toegang tot de enquêtes te reguleren. Deze informatie is niet persoonlijk, niet te herleiden en wordt niet met derden gedeeld.
De website en enquêtes bevatten dus GEEN tracking/ analyse cookies zoals Google Analytics of andere soorten analyse tools en bevatten/ verzamelen geen (onderliggende) relaties en data.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ik wijs u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de enquêtes kunt benutten.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar vragenrondje.nl verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden om uw vraag goed te kunnen afhandelen. Er worden nooit persoonlijke gegevens, dus ook geen e-mailadressen, aan derden versterkt. Uiterlijk een week na beëindiging van een opdracht worden deze e-mails verwijderd.

Vragenrondje.nl verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij u van tevoren nadrukkelijk uw toestemming hiervoor heeft gegeven.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van de verstrekte gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.